top of page
03d05940.jpg

Okidoo

Een project voor kinderen van de lagere scholen

 

Okidoo is een coachingtraject voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarop scholen van het lager onderwijs kunnen intekenen. Per schooljaar worden een aantal sessies ingepland in het leerprogramma, en dit gedurende opeenvolgende schooljaren.

Concreet wordt gewerkt naar verbeterde concentratie, bewuster leren omgaan met emoties, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie stijgt, om uiteindelijk stressbestendiger

in deze maatschappij te kunnen staan.

Deze uitdagingen kunnen best aangepakt worden op jongere leeftijd, waardoor scholen een preventieve rol kunnen spelen in het voorkomen van pestgedrag, geweld, psychische problemen, depressies, …..

Kids Playing Treasure Hunt

Onze visie en missie

Het bevorderen van een positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen, waarbij ze aandacht en respect voor zichzelf en anderen opbouwen teneinde te evolueren naar emotioneel intelligente volwassenen.

Preventief emo-sociaal scholen om psychische problemen en geweld te voorkomen. De maatschappij en economie zullen er uiteindelijk wel bij varen.

Onze missie is dat alle kinderen op termijn in het lagere onderwijs toegang hebben tot socio-emotionele scholing, al dan niet via standaard opname in het leerplan.

Okidoo in cijfers

Op heden loopt dit project in 12 lagere scholen in de regio van Oostende.

Het doel is om dit verder provinciaal uit te rollen én meer coaches op te leiden.

Infographic Okidoo.png

Onze coaches

Onze coaches samen vormen het TRUST-team.  Dit team geeft de sessies in de scholen en staat ook in voor opleiding van toekomstige coaches.

jokeweb.jpg

Joke Simoens

Ergotherapeute.

Als leerkracht bijzonder onderwijs geeft Joke ondersteuning aan leerlingen met elk hun eigen rugzak, diverse types ASS, ADHD, of meervoudige diagnoses.

Zelfstandige coach Ergohuisje.

GRIET_edited.jpg
SARA.jpg
Aagje Beirens.jpg

Griet Dehamers

Sara Vervacke

Aagje Beirens

Coach die graag beweging brengt én ook stilte.

Leerkracht lager onderwijs en creatief therapeut van opleiding.

Docent theateracademie Oostende en coach bij vzw Ithaka voor

Volwassenen met een beperking.

Nazorgverlener Nunazorg België - coach/bemiddelaar - yogadocente

Trainer Kinderyoga en Rots & Water (psychofysieke weerbaarheidstraining)

Coördinator onderwijsinitiatief MyMachine 

FATIMA.jpg

Fatima Clicteur 

enthousiaste creatieve therapeute  - founder van Ikspressie

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte!

Bedankt voor de inschrijving

bottom of page